Dakindex

Autonoom, Deskundig en Onafhankelijk

Circulair Advies


Circulair Bouwen vraagt Circulair Adviseren. Dakindex treedt op als sparringpartner in de ontwerpfase van daken. Voorop staat dat het Circulair Adviseren een onderdeel is van het Circulair Aanbestedingsmodel. In een vroegtijdig stadium wordt de vertaalslag gemaakt in wat gewenst is en wat technisch en volgens de geldende regels en eisen haalbaar en mogelijk is. Alles gezien vanuit de visie van de klimaat- en duurzaamheidsambitie(s).


Circulair Ontwerp


Bij Circulair Adviseren in de ontwerpfase van een gebouw wordt al rekening gehouden met het beheer, het onderhoud en hoe en op welke wijze bij sloop het gebouw uit elkaar genomen kan worden om de gebruikte bouwmaterialen of gerecyclede bouwstoffen weer voor een nieuw gebouw te gebruiken. Hier komt onze uitgebreide kennis van producten, producteigenschappen, de kennis van dakbedekkingssystemen en kennis van de geldende wets- en regelgevingen volledig tot zijn recht. Vanuit de praktijkervaringen wordt tevens een haalbaarheidsevaluatie van het gewenste eindresultaat opgesteld.


Circulariteit is geen Hype !! Het is een onontkoombaar en een essentieel onderdeel van het bouwproces van nu en in de toekomst. Een bouwproces dat, met name in de dakbedekkingsbranche met roots in bitumineuze producten, toekomstbestendig gemaakt zal moeten worden.

Circulair Produceren en Bouwen


Vele fabrikanten van dakbedekkingsmaterialen spelen in op de consequenties die circulair bouwen heeft in de dakbedekkingsbranche door de dakbedekkingsmaterialen Ecologische Verantwoord te produceren en in de markt te zetten. Lastiger is toepassing van gecombineerde componenten van de dakbedekkingsconstructies. Dakbeschot, dampremmende lagen, isolatielagen, toplagen, afvoeren en doorvoeren. Allen onderdeel van de totale dakbedekkingsconstructie. Aangezien er geen standaard opbouw van een dakbedekkingssysteem bestaat, zal het advies ieder keer maatwerk blijken. Dakindex indexeert de samenstelling en de mogelijkheden voor u.

Informatie


Omdat Circulair Aanbesteden en Bouwen (goede uitzonderingen daargelaten) nog niet in ons standaard Bouw-DNA zit heeft Dakindex de samenwerking gezocht met Onlanders in Groningen. Onlanders is een deskundige partij die ondersteuning en begeleiding verzorgt bij het Circulair Aanbestedingsproces en traject.