Dakindex

Autonoom, Deskundig en Onafhankelijk

Asbest inventarisatie


Dakindex heeft per 1 januari 2020 een uitgebreide aanvullende dienstverlening om de vervolgstappen bij de aanwezigheid van asbesthoudende toepassingen te bepalen. Wij bieden ondersteuning bij het opstellen van beheersplannen, beleid en planvorming voor verwijdering of sloop. We adviseren en ondersteunen bij aanbestedingsprocedures en projectmanagement (toezicht, begeleiding of directievoering tijdens de uitvoering).

Waarom deze expertise


Voorafgaand aan bijvoorbeeld sloop- of renovatiewerkzaamheden aan een pand van vóór 1994, moet vanuit wet- en regelgeving een asbestinventarisatie worden uitgevoerd. De overheid wil op deze manier voorkomen, dat de mensen die in een pand wonen of werken in aanraking komen met gevaarlijke asbestvezels. Een asbestinventarisatie, die moet worden uitgevoerd door een gecertificeerd bedrijf, is dan ook onderdeel van een verplichte risico-inventarisatie & -evaluatie (RI&E). De dienstverlening en expertise op het gebied van asbest-inventarisatie en het vormgeven van alle vervolgstappen van en door Dakindex ontzorgt u gedurende het gehele proces.


Onze expertise ontlenen wij aan de kennis en ervaring op het gebied van asbest-inventarisatie en projectmanagement van Ing. Tom Rave. Al 25 jaar een gedreven vakspecialist op het gebied van asbest. Tom is als deskundige verbonden en betrokken bij NEN voor de totstandkoming van de normeringen op het gebied van asbest.